Хибрид припада ФАО групи зрења 500 (вегетациони период од ницања до пуне зрелости – 125 дана)

Хибрид се одликује високим генетичким потенцијалом родности и даје максималне приносе при обезбеђивању одговарајуће технологије гајења.

Зрно је веома квалитетно (полузубан са већим делом рожастог ендосперма) који се користи за такозвану „суву прераду кукуруза“, као и за производњу квалитетне сточне хране.

Отпоран на полегање, а толерантан на болести листа, стабла и клипа.

Хибрид је изузетно отпоран на полегање, а показује висок степен толеранције на болести листа, стабла и клипа.

Обрани клип се изузетно добро чува у кошевима и другим складишним постројењима.

Признат је као хибрид за производњу зрна, а уз висок принос зелене масе даје веома квалитетну силажу.

Предлаже се густина сетве од 55-60.000 биљака/ха за производњу зрна и 65-67.000 биљака/ха за производњу силаже.

Стратешки партнер

© Copyright - ЛК Хибриди 2016